Firma ATSC již od roku 1996 zajišťuje dodávky spotřebního materiálu pro bezproblémový provoz analyzátorů značky ELTRA:

Dodáváme spotřební materiál z následujících katalogů:

Druhou oblastí naší působnosti je dovoz veškerého prubířského materiálu od německého výrobce Atlantic Schmelztiegel, a to i pro metodu dokimasie.


Zajištění speditérských služeb i případného celního odbavení je samozřejmostí.


Vaše poptávky a náměty s Vámi rádi probereme a dotazy ochotně zodpovíme na známých spojeních:

e-mail: info@atsc.cz
telefon: +420 233 354 483


ATSC s.r.o., Talichova 2054/3, 169 00 Praha 6
IČO : 25076311 - DIČ : CZ25076311 - reg. OR MS Praha C/47605
bank. spojení : ČSOB Praha, č. ú. 478661473/0300